Categorie archieven: Service

Garantie en klachten

GarantieBloem Diezijn Multifloor doet er alles aan om de beste bloemen en planten van de hoogste kwaliteit aan te bieden via onze website. Als FloraNL lid biedt Bloem Diezijn Multifloor de consument op de geleverde bloemen en planten 7 (zeven) dagen vers- c.q. vaasgarantie. Op overige producten is de wettelijke garantie van toepassing. Dit wil […]

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaardenInhoudsopgave:Artikel 1 – DefinitiesArtikel 2 – Identiteit van de ondernemerArtikel 3 – ToepasselijkheidArtikel 4 – Het aanbodArtikel 5 – De overeenkomstArtikel 6 – HerroepingsrechtArtikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijdArtikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvanArtikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroepingArtikel 10 […]

Disclaimer

Op deze pagina vind je de disclaimer van ebloemen.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Bloem Diezijn. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aanbieden. Intellectueel eigendom Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een […]